Спремни сме за 2019?

Кој знае што ќе се случува во Македонија во 2019… :/