Таман како за двајца

Најновиот постер за Смарт. Малечкото возило во кое можат да се возат само  двајца.

kola

Преку постерот агенцијата јасно сака да симболизира дека возилото е перфектно за двајца.