Владо Георгиев (ФОТО ГАЛЕРИЈА)

Фотографии од снимање

IMG_6224

IMG_6225

IMG_6226

IMG_6227

IMG_6229

IMG_6232

IMG_6235

IMG_6236

IMG_6263

IMG_6281

IMG_6285

IMG_6298

IMG_6299

IMG_6308

IMG_6310

IMG_6320

IMG_6327

IMG_6329

IMG_6342

IMG_6347

IMG_6350

IMG_6362

IMG_6366

IMG_6390