Внимавајте со кого споделувате бакнежи

Очигледно Серсеи ги сфаќа маркетиншките кампањи премногу сериозно

GOT