Жаре се обрати пред студентите на Финки

Голема чест ни беше што бевме гости на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во Скопје, под менторство на професор Владмир Трајковиќ. Жаре пред студентите одржа предавање за таканаречените меки вештини, под кои се подразбира лидерство, емоционална интелигенција, комуникација и менаџирање како дел од едукацијата на успешни компјутерски стручњаци.
Настанот го следеа околу 100 студенти од сите години на Факултетот.

finki1

finki2

finki3

finki4

finki5

finki6